"A MÉDIUM A MASSZÁZS!"

(McLuhan)

Making New Waves in the Global Village

A Making New Waves fesztivált ezúttal közösen rendezzük meg a II. Music in the Global Village konferenciával, melynek témája a zene, a társművészetek és a hálózati rendszerek kapcsolata. A nemzetközi konferencia történeti, technológiai és esztétikai szempontból vizsgálja, hogyan változtatja meg a számítógépes hálózat a zene keletkezésének, előadásának és befogadásának folyamatát, a fesztivál pedig számítógépekhez és hálózatokhoz kapcsolódó műveket tűz műsorára. Marshall McLuhan "globális falu" metafóráját manapság az internet és világháló leírására használjuk. A hálózati érintkezés új minősége nagy hatással van új struktúrák, közösségek kialakulására a zene területén is. A zeneszerzők választhatják a teljes elszigetelődést, vagy átléphetik lokális környezetük határait összekapcsolódva ezer más zeneszerzővel és zenésszel a hálózat segítségével. Ily módon különböző zenei csoportokhoz lehet kapcsolódni, elmosva a földrajzi identitás stílusformáló befolyását. A különböző terek és különböző identitások – még azok is, amelyek régebben összeegyeztethetetlenek voltak – kombinálhatóak egymással. Az eredmény egyaránt része a globális falunak és a lokális közösségnek. A valóságos és a virtuális terek metszéspontja.

A hálózat, mint médium lényegesen több aktivitást feltételez a felhasználó oldaláról, mint a hagyományos formák. A konferencia/fesztivál élni kíván az új típusú közösségi működés által felkínálkozó többletenergiával, és mind a szervezésben, mind pedig a lebonyolításban nagyobb szerepet hagy a résztvevők (konferencia előadók, zenészek, közönség) számára, hogy közösen alakítsák a végső eredményt. A konferencia végső tematikáját és időrendjét az MNWGV előtt két héttel megnyíló wiki oldalon vitatják meg a résztvevők. A fesztiválon bemutatott művekben az internet kapcsol össze közeli és távoli tereket, és több, a közönség bevonásával befolyásolható darab is bemutatásra kerül.

Az elmúlt év gazdasági megrázkódtatásai világosan mutatják, hogy az elbutult fogyasztói (egyesek szerint 'szórakozó') társadalom egyetlen esélye az újrakezdésre, hogy részt vegyen a saját életéről szóló döntésekben. Jacques Attali szerint a zene gyorsabban halad, mind a gazdaság vagy a politika, így előre jelzi az új társadalmi viszonyokat. Az elektronikus és a hálózati zenélés legújabb törekvései tágítják a zenei gondolkodásban és döntéshozatalban résztvevők körét. Reméljük, Attali meglátása igaznak bizonyul, és a konferencián / fesztiválon is megmutatkozó új gondolkodásmód megjelenik a kulturális, a gazdasági és a politikai élet más területein is.